Mapa webu

Dětské středisko Březejc

Dětské středisko Březejc pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením je součástí Kociánky Brno. Středisko se nachází 10 km od Velkého Meziříčí mezi obcemi Březejc a Ořechov. Rovinatý lesní terén umožňuje vycházky do lesa i vozíčkářům.

Středisko bylo vybudováno v roce 1952 z finanční sbírky, kterou v čele s Adolfem Kačerem uspořádali v Americe naši krajané. Původně sloužilo k ozdravným pobytům dětí, které byly zmrzačeny ve 2. světové válce a dětem po obrně.

V současné době jsou ve středisku klienti, kteří navštěvují „Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc“. V praxi to tedy znamená, že pokud dítě navštěvuje školu v Březejci, stává se klientem brněnské Kociánky.

Speciální školy zahrnují zvláštní školu, pomocnou školu a praktickou školu. Pro žáky ze zvláštních škol je praktická škola tříletá, pro žáky z pomocných škol dvouletá. Výuka je přizpůsobená jejich individuálním, fyzickým a psychickým možnostem. Do praktických škol mohou žáci nastoupit i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Věková hranice klientů je do 26 let.

Při ÚSP pro TPM Kociánka Brno – D.S. Březejc je od září 2000 otevřen zácvikový kurz v oboru „košíkář“.

Středisko vBřezejci je bezbariérové. Klienti mají k dispozici dvou a třílůžkové pokoje. Snažíme se jim vytvořit rodinné prostředí. Pobyty jsou denní, týdenní a celoroční. Záleží na přístupu rodiny, který druh pobytu si zvolí. Poskytujeme klientům komplexní péči a zajišťujeme plný rozvoj jejich osobnosti. Pracuje u nás celá řada zájmových kroužků, kde si každé z dětí najde způsob seberealizace.

Při našem středisku pracuje také TJ Březejc. Tělovýchovná jednota spadá pod Spastic Handicap Teplice. Sportovci se specializují na závěsný kuželník a Bocciu, kde dosahují vynikajících výsledků.

Součástí D.S. Březejc je také pavilon Svazu tělesně postižench v ČR Praha. Zde jsou k ubytování 3–4 lůžkové pokoje, přednáškový sál, tělocvična, posilovna, společenská místnost. Přijíždí sem těžce postižení z celé ČR i ze zahraničí na různé druhy pobytů. Pořádají se zde pobyty rodičů a dětí, školy v přírodě, rekondiční pobyty, školení, letní dětské a mládežnické tábory. Každé dva roky jsou zde mezinárodní tábory ROTARY CAMP.

Snahou všech pracovníků a pedagogů střediska je pomoci postiženým dětem najít uplatnění v životě a co nejúspěšněji se integrovat do společnosti zdravých lidí. Velice dobrá je spolupráce s rodiči dětí. Při středisku pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí Dětského střediska Březejc. Několikrát do roka pořádáme společné akce.

Jsme malé zařízení a společně všichni tvoříme jednu velkou rodinu.

Kontaktní adresa:

Dětské středisko Březejc
594 01 Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou
tel./fax.: 566 522 089
www.dsbrezejc.cz

Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc
594 01 Velké Meziříčí
okres: Žďár nad Sázavou
tel.: 566 521 516

© Kociánka 2007 - 2018